Sabar Aur Namaz Say Madad Lo

addbanner200x300

Sabar Aur Namaz Say Madad Lo

Sabar Aur Namaz Say Madad Lo’

Beshak Namaz Aik Sakht Mushkil Kaam Hai’

Magar Un Farmabardar Bando K Liye Mushkil

Nahi Hai Jo Allah Say Dartay Hain
(Al-Bakrah)