Sabar Aur Namaz Say Madad Lo

Adminless, Without kick banned free chat room

addbanner200x300

Sabar Aur Namaz Say Madad Lo

Sabar Aur Namaz Say Madad Lo’

Beshak Namaz Aik Sakht Mushkil Kaam Hai’

Magar Un Farmabardar Bando K Liye Mushkil

Nahi Hai Jo Allah Say Dartay Hain
(Al-Bakrah)