Rahi Taleem Mashriq main


addbanner200x300

Rahi Taleem Mashriq main

Rahi Taleem Mashriq main

Rahi taleem mashriq main , Na maghrib mein rahi ghairat,
Yeh jitney parhty jatey hain, jahalat barhti jati hai..