K me jaon to jaon wo kabhi aa kar nahin milta

K me jaon to jaon wo kabhi aa kar nahin milta

K me jaon to jaon wo kabhi aa kar nahin milta
Ajab tali hai jo ik hath se bajati hai barson se,
K me jaon to jaon wo kabhi aa kar nahin milta.