Allah Ne Samandar Ki Cheezon Ka Shikaar Aur Iss Ka Khana Halal Kar Diya Hai


addbanner200x300

Allah Ne Samandar Ki Cheezon Ka Shikaar Aur Iss Ka Khana Halal Kar Diya Hai

“Allah Insan Ki Sheh Ragh Say Bhi Kareeb Hai Jo Mangna Hai Us Say Mango.”

(Surah Kaaf : 16)

“Har Insan Ko Sirf Unhi Aamaal Ka Badla Mile Ga Jo Us Ne Kiye Hain.”

(Surah Younus : 41 , Surah Namal : 90)

“Allah Ne Samandar Ki Cheezon Ka Shikaar Aur Iss Ka Khana Halal Kar Diya Hai.”

(Surah Moaidah : 96)

“Allah Kisi Insan Ko Us Ki Bardasht Say Zyada Takleef Nahi Deta.”

(Surah Bakra : 286 , Surah Mamnoon : 62 , Surah Inam : 153 , Surah Eraf : 42)